Proizvodnja torti sa Vašim logotipom

Naše torte obeležile su i rođendane mnogih firmi tako da se slatki logo Vaše firme može naći i na Vašem stolu.

Galerija